Styrsöbolaget

Utdrag ur baksidestexten:
Känslan och stämningen man upplever vid ombordstigning på Saltholmen är alltid positiv och lite förväntansfull. Naturscenerierna är fina året runt och båtarna är en träffpunkt för skärgårdsbefolkningen och detta ger en extra krydda åt resan. Detta går ej att jämföra med buss- och spårvagnsresor.Boken presenterar en kavalkad med historiska foton samt en historia som spänner över flera sekel. Många båtar och människor i boken är kanske bekanta för dig som läsare.

Styrsöbolaget var från starten 1922 ett passagerar- och fraktrederi i södra skärgården men redan i mitten av 1950-talet engagerade sig bolaget i olika uppdrag inom älvtrafiken. Från starten drevs trafiken helt kommersiellt utan några bidrag från samhället. Från mitten av 1960-talet förbättrades trafiken radikalt vilket gav fler resenärer och bidrog till att södra skärgården blev en mer levande skärgård. När Styrsö kommun införlivades med Göteborgs stad 1974 infördes spårvägens taxa i persontrafiken och den kom därmed att subventioneras. Sedan dess har Västtrafik övertagit huvudmannaskapet för persontrafiken som är upphandlad av Västtrafik med Styrsöbolaget som utförare. Frakttrafiken är upphandlad av Göteborgs stad.

ISBN: 978-91-86687-81-6
Författare: Gunnar Söderberg
Förlag: Breakwater Publishing
Utgivningsår: 2022
Bindning: Inbunden

Till toppen