Satsa på Sjöfart

Satsa på Sjöfart är ett projekt från Transportföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen inom sjöfarten. De genomför varje år ett antal aktiviteter för att öka intresset för sjöfartsbranschen och dess utbildningar.

Under slutet av 2021 tog vi fram en nyuppdatering av en informationsfolder för att öka antalet sökande till landets sjöfartsutbildningar samt upplysa elever om möjligheterna att arbeta till sjöss.

Till toppen