Varvsslammer

Utdrag ur baksidestexten:
Det var farligt, det var skitigt, det var kallt och tungt. I den här boken kastas du rätt in i varvsslamret på Göteborgs norra älvstrand. Här bedrevs arbeten på vilka vi trodde oss bygga en framtid i staden Göteborg, som hade dragit till sig folk, våg efter våg. Kvinnor rekryterades som svetsare, traversförare och kranförare men de hade skinn på näsan. Dessa kvinnor togs väl emot på varven och blev yrkesskickliga samt omhuldade i den mansdominerade tuffa miljön. Känslan hos dessa kämpar var: Vi blommar nu, vår bästa tid är nu. Framtiden bär vår frukt. Varvsslammer är en historisk berättelse med stor värme.

ISBN: 978-91-86687-64-9
Författare: Aino Trosell
Förlag: Breakwater Publishing
Utgivningsår: 2021
Bindning: Danskt band

Till toppen