Skeppsbron i Göteborgs hjärta

Utdrag ur baksidestexten:
Skeppsbron var i början av 1600-talet en vassbevuxen, lerig älvstrand och Göta älv var grund och bred. Med ett djup av 2-3 meter var älven inte farbar för större fartyg utan dessa fick ankra upp i djuphålan vid Klippan i älvens mynning. Detta var innan Göteborgs befästningar och kajer ännu anlagts. Att anlägga hamnen vid Skeppsbron var ett evighetsarbete vilket denna bok noga beskriver. Man skulle i detta älvdelta med tjock uppslammad lera och uppdykande bergknallar anlägga beständiga kajer och försvarsanläggningar – det var inte riktigt torrt någonstans I ryggen hade anläggarna berget Otterhällan med branta stup. Det som ej verkade möjligt kunde dock genomföras med blod, svett och tårar – Skeppsbrons historia kunde börja.

ISBN: 978-91-86687-46-5
Författare: Kristian Wedel
Förlag: Breakwater Publishing
Utgivningsår: 2017
Bindning: Inbunden

Till toppen