Hela folkets båt

Utdrag ur baksidestexten:
Hur kunde Folkbåten nå en sådan upphöjd position och hur gick det till vid tillkomsten? Båten var ju tänkt som nordisk men blev lika ursvensk som internationell och spridd långt utanför landets gränser. Först nu – snart 80 år efter Folkbåtens tillkomst 1941 ges svaren och sanningen om nordiska Folkbåtens minst sagt märkliga historia där skeppsredaren Sven Saléns visioner om en båt som kunde bli hela folkets borde skapas trots att andra världskriget pågick för fullt och endast Sverige bland de nordiska länderna stod utanför direkta krigshandlingar.

ISBN: 978-91-86687-56-4
Författare: Sture Sundén
Förlag: Breakwater Publishing
Utgivningsår: 2019
Bindning: Danskt band

Till toppen