Dödens Roulette

Utdrag ur baksidestexten:
Sverige blev under andra världskriget en icke krigförande enklav omgärdad av Tyskland och de ockuperade länderna. Sedan Nazityskland i april 1940 lagt ut minfält mellan Jylland och Sydnorge, den s k Skagerackspärren, blev cirka 60 % av den svenska handelsflottan inlåst i Östersjön. Resterande 40 %, som sysselsatts i vidsträcktare fart, blev samtidigt utestängda från att komma ”hem”. Större delen av dessa fartyg kom att befraktas antingen av brittiska eller av amerikanska myndigheter.

ISBN: 978-91-86687-43-4
Författare: John E Persson
Förlag: Breakwater Publishing
Utgivningsår: 2017
Bindning: Inbunden

Roll: Originalare
Uppgifter: bildbehandling, retusch

Till toppen